Niniejsza strona internetowa należy do spółki ACR Systems S.A. z siedzibą w , która prowadzi przy jej wykorzystaniu ofertę publiczną oraz akcję promocyjną oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga udostępnienia prospektu emisyjnego, ani memorandum informacyjnego.
  • 400 000 PLN zebrany kapitał
  • Projekt
    zakończony
  • 141 akcjonariuszy
  • 400 000 PLN kwota zbiórki
  • 9,09 % procent oferowany
  • 40 PLN cena akcji
  • 10 000 liczba akcji
  • 10.04.2017 data zakończenia

Inwestuj w innowacje!

Jesteśmy producentem najbardziej zaawansowanych technologicznie w Europie gimbali. Z Twoim wsparciem chcemy zostać światowym liderem w produkcji urządzeń do stabilizacji obrazu.


Akcjonariusze